Home  :  วัตถุประสงค์  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อ  
 
เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Surajet.com จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549
โดยมี ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ เป็น webmaster และผู้จัดทำ
ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการ
ให้แก่ผู้ที่สนใจ และสามารถเผยแพร่ผลงานหรือบทความทางวิชาการ
ทางด้านการศึกษาและสหวิทยาการ
โดยท่านสามารถส่งผลงานและบทความ
มาที่ surajetc@hotmail.com

10-02-2009 Views: 2713 
  Copyright©2014 surajet.com